'verbeeldingen tussen verlangen en realiteit' 


Schilderen:
Vanuit een onderhuids verlangen naar de wereld waar we eigenlijk allemaal van dromen; naar dat beeld van die wereld, wat we vaak kwijtraken tijdens het opgroeien, vormen schilderijen zich als vanzelf.
Het in gedachten houden van een waarneembare werkelijkheid, maar weten dat het niet de realiteit hoeft te zijn die uiteindelijk wordt weergegeven.

Het is juist de combinatie van weten en dromen, die de schilderijen dat poëtische karakter meegeeft.

Die kleine omkaderde wereld, afgezet tegen de realiteit welke vaak zo rauw op ons dak komt vallen.
Maar dit kader sluit niet af.
Het geeft net dát stukje bescherming waar men zich een beetje achter kan verschuilen.
Om van daaruit diezelfde wereld in te kijken, te leren kennen en er uiteindelijk vrijmoedig in te stappen.

De vraag is aan welke kant van het venster je staat.

Boetseren:
De drang om de wens van Schilder Hermanus (overleden oktober 2017), beelden bij zijn schilderijen, vorm te geven is groot. Het leidt in anderhalf jaar, van kort voor zijn overlijden in 2017 tot een jaar daarna tot een serie keramieken beelden die onze beeldtaal vermengen. Veel van de motieven uit ons beider werk komen tot leven in 3D, echter onmiskenbaar vormgegeven door mijzelf.

Maar uiteindelijk leidt de ontwikkeling in mijn schilderijen tot een mooie combinatie van verf en klei, waarbij verlangen, dromen en mogelijkheden nog steeds de boventoon voeren en als kleine verhalen in een naïeve poëtische beeldtaal hun weg vinden in mijn kijk op de realiteit. 

Dus zoals Hermanus zou zeggen.... Leve de verbeelding.... Leve het Poëtisch Realisme.